"Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,
lecz przez to kim jest
i nie przez to co ma,
lecz przez to czym dzieli się z innymi"

Jan Paweł II

Jak możesz pomóc

Aby Kinga mogła zrobić dalsze postępy w rozwoju potrzebna jest jej kompleksowa i systematyczna stymulacja psychoruchowa, która przyczyni się do poprawy stanu zdrowia, lepszego rozwoju, a przede wszystkim pozwoli przygotować do samodzielności. Taką szansę dają wyjazdy na turnusy do Specjalistycznych Ośrodków Rehabilitacyjnych oraz usprawnianie w domu.

Niestety, koszty takiej rehabilitacji są bardzo duże. Nasze możliwości finansowe są dość skromne i niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić córce tak kompleksowego usprawnienia. Z uwagi na chorobę Kingi nie mogę (mama) podjąć żadnej pracy zarobkowej. Źródłem utrzymania 4-osobowej rodziny są zarobki męża i zasiłek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w ośrodku kosztuje ponad 4.000,00 zł. W ciągu roku Kinga powinna odbyć co najmniej dwa takie turnusy. Bez wsparcia leczenie i kompleksowa rehabilitacja nie będą możliwe. Będziemy wdzięczni wszystkim ludziom wielkiego serca za okazaną pomoc.

PROSIMY O POMOC, Marzena i Krzysztof Kowalczyk

W przypadku chęci przekazania 1% podatku na rzecz Kingi wystarczy do swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, wpisać:
1. w części dotyczącej wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą": 0000037904;
2. w części Informacji uzupełniających - Cel szczegółowy 1%: 10167 - Kowalczyk Kinga Maja.

Ponadto istnieje także możliwość przekazania darowizny na indywidualne konto Kingi utworzone w Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa:
          Alior Bank S.A. O/Warszawa
    - konto nr: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 - dla wpłat w PLN,
    - konto nr: PL 82 2490 0005 0000 4600 7337 4309 - dla wpłat w EURO - kod SWIFT(BIC): ALBPPLPW,
    - konto nr: PL 90 2490 0005 0000 4530 9858 4994 - dla wpłat w USD - kod SWIFT(BIC): ALBPPLPW.
Prosimy wówczas o podanie w tytule ważnej informacji: 10167 Kowalczyk Kinga Maja - "Darowizna na pomoc i ochronę zdrowia".

Darowizny przekazane na ww. konta można odliczyć od kwoty do opadatkowania (PIT) dla osób fizycznych - 6% dochodu, a w przypadku osób prawnych (CIT) - 10% dochodu.
Wpłaty można dokonać także przez Internet na stronie Fundacji http://dzieciom.pl

Wszelka nawet najmniejsza pomoc jest dla nas bezcenna.

 

Design by